Cantabil stores In Ekta Nagar, Bareilly, Uttar Pradesh