Cantabil stores In Moza Madhar Khagaur, Lakhisarai, Bihar